Använd riktade nyhetsbrev för att nå ut med dina event

Vare sig du driver ett företag eller är med i en förening är det viktigt att verkligen nå personer och kunder för att verksamheten ska växa. Brukar du anordna event eller säljer du prylar för event? Med smarta riktade nyhetsbrev kommer du mycket lättare få den respons som du önskar.

Använd smart plattform för att lyckas med nyhetsbreven

Så gott som alla företagare och föreningar skickar ut nyhetsbrev. Men det är skillnad på att skicka ut ett nyhetsbrev och lyckas konvertera respons: som ökad försäljning eller fler deltagare på olika event. För det senare krävs det en annan slags analys och att du skickar ut relevanta nyhetsbrev. One size fits all gäller verkligen inte när det kommer till marknadsföring. Tvärtom. Genom att använda https://www.rule.se/nyhetsbrev/ smarta plattform kommer du mycket lättare att både kunna skicka riktade nyhetsbrev och även analysera respons och resultat så att du kan förbättra dina brev och utveckla verksamheten. Gå in på https://www.rule.se/nyhetsbrev/ och skriv ditt första riktade nyhetsbrev helt gratis. De erbjuder också tjänster som marknadsföring med SMS. Ett bra komplement till dina nyhetsbrev.

Lyckas med dina nyhetsbrev

För att verkligen lyckas med dina nyhetsbrev räcker det inte med att skicka ut ett trevligt brev varannan vecka. Genom att använda Rules smarta verktyg har du tagit ett första steg: du får tillgång till mer avancerade verktyg för att kunna skicka ut riktad reklam. Riktad reklam handlar om att skicka ut rätt nyhetsbrev och erbjudande till rätt kund eller medlem. En stor del av nyhetsbrevet kan vara detsamma till alla, men det är i detaljerna som allt avgörs. Genom att alltid ha intressanta erbjudanden utifrån mottagaren – inte utifrån vad du tycker är intressant – så kommer du få mycket bättre gensvar. Du skriver samma nyhetsbrev till alla, men genom https://www.rule.se/nyhetsbrev/ plattform kommer några få 50 procents rabatt på biljetter till en show, medan barnfamiljer får familjerabatter till en annan show.

Marknadsför dina event

När du ska marknadsföra event är det först och främst smart att vara ute i god tid. Särskilt om du anordnar event som folk kommer till från andra städer. Då ska de presumtiva besökarna först fatta ett beslut, sedan köpa biljett och boka hotell. Det vara smart att erbjuda riktigt bra rabatter om de anmäler sig till eventet i god tid. Annars finns det en möjlighet att de glömmer event för att det ligger så långt fram i tiden. Hjälp dem att vilja boka biljetten genom att priset är så bra. Se också till att det event som du gör reklam för är relevant för personen som läser nyhetsbrevet. Det är viktigt att alltid ha relevanta och intressanta nyhetsbrev så att folk verkligen vill läsa breven från dig.