Ett event där allmänheten bestämmer

  • by

Ytterligare ett populärt filmevent i USA är People’s Choice Awards. Detta är ett event som allmänheten är med och påverkar. Eventet går ut på att allmänheten röstar fram sina favoriter när det kommer till filmindustrin. Dessa får sedan sina utmärkelser och priser tilldelade under eventet.

Historien kring eventet

Eventet har arrangerats årligen sedan 1975. Eventet har sedan visats på tv för allmänheten så att de kan vara med och följa resultatet. År 1977 hade eventet hela 35 miljoner tittare.

Eventet arrangerades årligen i januari månad fram till år 2018 då arrangörerna beslutade att ändra månad för eventet. Detta för att flytta det från den månad där många andra filmevent hålls. Arrangörerna hade en förhoppning att eventet därför skulle få mer uppmärksamhet. Detta har inneburit att eventet arrangerats i november sedan år 2018.

Kategorierna som det har gått att nominera personer i har ändrats många gånger sedan det första eventet arrangerades. Vissa kategorier dyker upp årligen medan andra endast dyker upp då och då. Oftast har det funnits ovanligare kategorier under speciella firanden för eventet, exempelvis dess jubileum. Detta för att dessa ska vara mer exklusiva att bli utnämnd i.