Musikevent för alla

  • by

Ett annat stort event är Woodstock Festival Poland. Det formella namnet är Pol’and’Rock Festival men det är mer känt som Woodstock Festival Poland. Detta är ett musikevent som hämtat sin inspiration från Woodstock Festival och på grund av detta har den inga inträdesavgifter. Eventet arrangeras årligen och grundandes år 1995.

Besöksantalet har i genomsnitt varit 625 000 besökare per år, vilket innebär att eventet är det största utomhuseventet i Europa.

Ett sätt att tacka volontärer

Mottot med musikeventet är kärlek, vänskap och musik och arrangeras av Great Orchestra of Christmas Charity. Tanken med eventet var att tacka sina volontärer för det gångna året. Detta ledde till att en festival grundades och den har sedan fortsatt år efter år.

Första året som festivalen arrangerades var det ett förbud mot att dricka alkohol inne på festivalområdet. Detta togs bort redan året därpå då man valde att sälja öl inne på området. Under de första åren av eventet var det många polska artister som uppträdde men under senare år har en del internationella artister valt att uppträda.

Även om större artister har uppträtt har biljetterna till eventet fortsatt att vara gratis och arrangörernas värderingar står fortfarande till grund för varje års festival.