Musikevent med tema

  • by

Ett av de största musikeventen i Europa är Tomorrowland som är en stor musikfestival. Musikeventet arrangerades första gången år 2005 i Boom, Belgien. Sedan dess har eventet inte endast lyckats bli ett av de största i Europa, utan i hela världen. Eventet pågår under två helger och biljetterna brukar säljas slut på bara några få minuter.

Det som får detta musikevent att urskilja sig från andra är att det har ett sagotema och över 400 artister som brukar uppträda.

Tomorrowlands historia

När musikeventet grundades pågick det endast i en dag, men redan två år senare förlängde arrangörerna det till att sträcka sig över två dagar. Året därpå, år 2008, spelade mer än 100 DJs på eventet och besöksantalet översteg hela 50 000 för första gången någonsin.

År 2009 kom idén med att använda sig av masker och sagotema. Detta var eftersom man ville göra något riktigt speciellt inför det femte eventet. De arrangerade även en scen som endast fick innehålla musik från 90-talet.

Tomorrowland fortsatte på samma spår året därpå, då de valde att testa med ett tema igen. Festivalen nådde rekordresultat när det kom till antalet besökare och sålde för första gången slut på sina biljetter. På grund av detta, men framförallt på grund av temat, blev festivalen nominerad till ett priset världens bästa musikevent år 2011.

De följande åren har festivalen fortsatt med att ha ett tema varje år, vilket ska göra upplevelsen unik för de olika besökarna. Festivalen har även utökats och är nu över tre hela dagar istället för endast över två dagar. Festivalen arrangeras fortfarande två helger per år och är en av världens mest besökta musikevent.