Omtalat sportsevent i staden

  • by

Formel ett är ett globalt event som arrangeras i många olika länder i världen. Eventet arrangeras i bland annat både Monaco och Singapore. Ett formel ett race eller ett Grand Prix som det även kallas är ett sportevent som arrangeras över tre dagar, oftast över en helg. Detta innebär att det sker träning- och kvalifikationsrace två dagar innan det riktiga racet som oftast arrangeras på en söndag.

Mer information om sporten

Formel ett körs både på speciella banor och på banor som byggs upp i städerna. De tävlingar som anordnas på avstängda gator i städerna, så kallade stadsbanor, är de mest kända tävlingarna då det krävs specialbyggda bilar.

Denna typ av sport klassificeras som en av världens dyraste sporter, detta mycket på grund av allt runtomkring sporten som behöver göras. Det behöver exempelvis göras kontinuerliga kraschtester av bilarna. Flygfrakter är även något som kostar mycket pengar och det är något som inte kan undvikas då tävlingarna sker runtomkring i hela världen. På grund av de extrema kostnaderna har det dock gjorts satsningar på att minska kostnaderna som är kopplade till sporten. Det har exempelvis tagits fram riktlinjer som begränsar antalet motorer som en förare får använda under ett år.

Europeisk sport

Sporten har sitt ursprung i Europa men den har sedan utvecklats till en världssport och nu arrangeras tävlingar i Asien, Australien, Nordamerika och Sydamerika. Det har även arrangerats tävlingar i Afrika. Sedan år 1950 har årliga världsmästerskap arrangerats inom sporten.

En helg fylld med event

Då ett formel ett race eller ett grand prix pågår under en hel helg burkar arrangörerna anordna flertalet events runt tävlingarna. På fredagen och lördagen brukar kvalifikationsrace kombineras med träningsrace, detta för att förarna ska lära känna banan innan det officiella racet.

Allmänheten har möjlighet att köpa biljetter till dessa arrangemang för att kunna delta under eventet. Ett av de mest omtalade eventen är det i Singapore där tävlingarna går på natten. Det är inte bara att tävlingarna går på natten som gjort detta event omtalat utan även de många artister som brukar uppträda under helgens gång. Flertalet uppträdande sker ständigt och runtomkring banan byggs det upp en matfestival som roar människorna som går på eventet.

Under racet i Singapore stängs flertalet gator av dagarna före det officiella racet. Detta eftersom de bygger upp banan varje år. Banan går i sin tur genom de mest kända delarna av staden och gör att eventet inkluderar hela staden.